Edičný plán

I napriek tomu, že v dnešnej dobe viac projektov krachuje ako vzniká, už dlhší čas uvažujeme o založení knižného vydavateľstva, zameraného na pôvodnú slovenskú tvorbu. Naším cieľom je dať priestor hlavne začínajúcim autorom. Momentálne pracujeme na edičnom pláne, ktorý by mal byť tematicky i žánrovo rôznorodý. Rukopisy a návrhy na spoluprácu posielajte elektronicky na adresu: indiesdk@gmail.com